Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębni

Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.