Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.