Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.