Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.