Uchwała Nr XIV/148/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

Uchwała Nr XIV/148/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.