Uchwała Nr XIV/151/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularz

Uchwała Nr XIV/151/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.