Uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.