Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.