Uchwała XI/117/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała XI/117/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.