Uchwała XIV/157/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uchwała XIV/157/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.