Uchwała Nr XIX/210/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/210/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.