Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.