Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3