Uchwała Nr XV/159/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/159/2012 Rady Gminy Kramsk  z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe

Przychody i rozchody

Dotacje

Opłaty i kary

Dochody zlecone

Objaśnienia