Uchwała Nr XV/160/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XV/160/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.