Uchwała Nr XV/161/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XV/161/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.