Uchwała Nr XV/162/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XV/162/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.