Uchwała Nr XV/163/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wykazie urzędowych nazw mie

Uchwała Nr XV/163/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wykazie urzędowych nazw miejscowości.