Uchwała Nr XV/164/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XV/164/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.