Uchwała Nr XV/165/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XV/165/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012  roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.