Uchwała Nr XVI/167/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVI/167/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.