Uchwała Nr XVI/168/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania prze

Uchwała Nr XVI/168/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kramsk.