Uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Licealnego w Kramsku.