Uchwała Nr XVI/170/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kra

Uchwała Nr  XVI/170/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.