Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.