Uchwała Nr XVI/172/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/172/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego  w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.