Uchwała Nr XVI/173/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącej w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr  XVI/173/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącej w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.