Uchwała Nr XVI/174/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr  XVI/174/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.