Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.