Uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach rat

Uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.