Uchwała Nr XVI/177/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała Nr XVI/177/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w  Rudzicy.