Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.