Uchwała Nr XVII/181/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/181/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącego  w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.