Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.