Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.