Uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „STREFA REKREACJI- STREFA INTEGRACJI- STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyl

Uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „STREFA REKREACJI- STREFA INTEGRACJI- STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno- integracyjny z placem zabaw dla dzieci”, współfinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego.