Uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2012 - 2017.

Załącznik nr 1