Uchwała Nr XVII/189/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/189/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik nr 1

Uzasadnienie do Uchwały