Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.