Uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscoweg

Uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego.