Uchwała Nr XVII/192/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/192/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.