Uchwała Nr XVII/193/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XVII/193/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej .