Uchwała Nr XVII/195/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVII/195/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.