Uchwała Nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.