Uchwała Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich

Uchwała Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  przyznawania.