Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.