Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Anielewie” w ramach rząd

Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Anielewie” w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.