Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Uzasadnienie do uchwały