Uchwała Nr XVIII/205/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/66/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z

Uchwała Nr XVIII/205/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/66/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Kramsku.