Uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/67/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystani

Uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/67/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.